Een bemiddelingsprocedure via Mediacio kent steeds een zelfde verloop.

Stap 1: Kennismakingsgesprek

Stap 2: Besprekingen

Stap 3: Opstellen overeenkomst

Stap 4: Nazorg

Uitleg stappen


chat-copy      STAP 1: Kennismakingsgesprek

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

U begint alvast goed voorbereid aan uw traject.

Tijdens het kennismakingsgesprek komen volgende zaken aan bod.

  • Kennismaking
  • U krijgt beiden de tijd om uw bekommernissen en verwachtingen te formuleren
  • Een toelichting rond de te maken afspraken en het scheidingstraject
  • Een eerste bespreking van jullie situatie en een antwoord op de meest dringende vragen
  • Een voorstelling van onze aanpak/werking
  • Als jullie er klaar voor zijn, worden de besprekingen gestart.
  • Indien niet dan bent u alvast goed geïnformeerd.

 

lijstje   STAP 2: BESPREKINGEN

Als jullie na het kennismakingsgesprek beslissen aan de slag te gaan binnen een bemiddelingstraject, zullen er verdere besprekingen volgen.

Ouders beslissing of ook gesprekken met de kinderen ingepland worden.

Mediacio begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig.

 

pencils   STAP 3: OPSTELLEN OVEREENKOMST

Indien de besprekingen afgerond worden, zal er gezamenlijk een overeenkomst opgesteld worden. Overeenkomsten die in samenspraak met een erkend bemiddelaar werden opgesteld, kunnen ter homologatie voorgelegd worden aan de familierechtbank (bv. Ouderschapsovereenkomst, bemiddelingsovereenkomst).

De bemiddelaar voert een kwaliteitscontrole uit: zijn de afspraken evenwicht? Zijn de afspraken juridisch correct? Zijn de afspraken duidelijk? …

 

hartjee   STAP 4: NAZORG

Mediacio biedt ook nazorg aan. Jullie kunnen ten alle tijden een herziening van de overeenkomst aanvragen. De besprekingen worden dan opnieuw gestart indien beide partijen hiermee instemmen.