Wat is bemiddeling?


Bemiddeling is een aparte manier van conflictoplossing. Bemiddelen creëert ruimte voor gevoelens, ruimte waarbinnen elke partij de kans krijgt om aan bod te komen, ruimte krijgt om te praten en beluisterd te worden.

Via dit proces kunnen mensen tot afspraken komen, waarin elk zich kan terugvinden. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en voor de kinderen.

De bemiddelaar

– Begeleidt u en uw ex-partner doorheen het scheidingstraject.

– Informeert over juridische, notariële, fiscale en andere praktische zaken.

– Bemiddelt om te helpen conflicten te voorkomen en/of op te lossen.

– Helpt u een kostenregeling voor de kinderen op te stellen en fiscaal te optimaliseren.

– Helpt met de vereffening en verdeling van de woning na scheiding.

– Stelt een scheidingsovereenkomst (EOT) op conform de vereisten van de familierechtbank.

OF

– Stelt een ouderschapsovereenkomst op voor samenwonenden die gaan scheiden (optioneel homologatie door familierechtbank).